dilluns, 28 de juliol de 2008

EL DECLIVI DEL PATRIARCAT COMPORTA UN CANVI EN EL LLENGUATGE

per LOURDES PASTOR MARTÍNEZ PRESIDENTA DEL COLECTIVO DE JÓVENAS FEMINISTAS, MIEMBRA DE LA PLATAFORMA ANDALUZA DE SOPORTEAL LOBBY EUROPEU DE MUJERES.
Segons el lingüista antropòleg Benjamin Whorf, quan dos sistemes de llenguatge tenen gramàtiques i vocabularis radicalment distints, els seus "respectius usuaris" viuen en un món de pensament completament diferent, tan d'acord estic amb aquesta afirmació que m'atreviria a afegir "usuàries" per a referir-me als dos gèneres que de moment s'han construït socialment, el masculí i el femení. Com hem dit fins a la sacietat des de la Plataforma Andaluza de Soprte al Lobby Europeo de Mujeres i el Colectivo de Jóvenas Feministas, el llenguatge és el qual construïx l'imaginari individual i col·lectiu, el llenguatge és el mitjà de comunicació més poderós que tenim els éssers humans, el llenguatge és anterior a la consciència, ens socialitzem en un llenguatge construït i a partir d'ell interpretem el món, tant és així que hi ha societats que no disposen de paraules que distingeixin la cama del peu, així com només som capaços d'imaginar colors per als quals tenim un nom. És per tot això pel que no ens cansem d'exigir l'eradicació d'un llenguatge patriarcal en el qual existeixen expressions racistes, bèl·liques, classistes i com no sexistes, tant que els títols universitaris se segueixen expedint en masculí donant per fet que arquitecte, jutge, llicenciat… serveix per a dones i homes, sense admetre que això ha estat així perquè fins a fa no massa temps les dones no teníem accés a les aules universitàries i tampoc als títols. En aquesta ocasió la ridiculizada no és la lídera d'una organització feminista sinó la ministra d'igualtat, que a més de ser dona i jóvena, defensa causes tan castigades pel patriarcado com el llenguatge no sexista. Això només evidencia una vegada més que seguim vivint en un món patriarcal dominat per homes que s'aferren als seus privilegis i que defensen amb ungles i dents una desigualtat que els beneficia per a seguir passejant-se còmodament pels passadissos del poder que injustament s'han apropiant deixant fora no només a les dones sinó també a tota persona que no s'ajusta al model creat per ells mateixos. És per això pel que el Colectivo de Jóvenas Feminista vulgues aplaudir la vàlua d'aquesta dona que àdhuc estant en un espai en el qual se suposa ha de seguir les directrius del poder, està defensant una mica que no només beneficia a les dones sinó a tota aquella i aquell que aposta per viure en un món just i equitatiu en el qual les pautes a seguir no siguin únicament les procedents de veus masculines, blanques i occidentals. :