dilluns, 5 de gener de 2009

Concentració contra la violència a les dones

La Marxa Mundial de les Dones i La Plataforma Feminista de València :

Convoquen a concentrar-nos el dimecres, 7 de Gener de 2009,a les 20 hores, davant de l’Ajuntament de València


Levante-EMV.com » Opinió de 5/01/2009

70 dones assassinades per MACU GIMENO

Després de quatre anys de llei integral, acabem l´any 2008 amb 70 dones assassinades. Per tant, malgrat la valoració positiva del desenvolupament d´aquesta realitzada pel Govern de l´Estat, tenim la nostra particular.
Així sabem la importància d´una conscienciació social com a mesura de prevenció. Però respecte a les campanyes de sensibilització, prevenció i detecció, només s´ha creat la Fundació Tolerancia Zero, amb poca incidència en la societat, ja que pràcticament no es fan campanyes de sensibilització ni tampoc existeix una coordinació eficaç entre les diferents administracions per tal de fer campanyes conjuntes que tindrien més incidència social.
Quant a educació, els llibres de text no s´han revisat ni tampoc s´imparteix formació des de l´Escola Infantil, Primària, Secundària i escola d´adults o en la universitat, docència i investigació en igualtat i no discriminació.
En tot allò que la llei estableix al respecte de la publicitat i mitjans de comunicació, la llei no ha estat desenvolupada. Els mitjans de comunicació utilitzen un llenguatge sexista i es continua donant una imatge sexista i discriminatòria de les dones.
Les notícies sobre violència masclista donen una informació morbosa o fan culpables a les víctimes, i en molts casos les deixen a elles o als seus familiars en una situació de indefensió.
No hi ha tampoc estadístiques de les dones mortes a causa de les lesions dels maltractaments, o d´aquelles que han quedat ferides greus o de les víctimes colaterals. No se dóna informació tampoc de les víctimes de violència masclista dins de l´explotació sexual.
En el camp sanitari, no existeix una formació de les i els professionals sanitaris. Tampoc protocols d´actuació conjuntament a justícia.
No es garanteix tampoc l´assistència social integral per la falta de dotació pressupostària. No hi ha un centre de recuperació integral i la xarxa de serveis és clarament insuficient, ja que les cases d´acollida no s´han incrementat, tampoc el nombre de places. Només existeixen els centres 24 en les capitals de província.
Respecte a les dones immigrants indocumentades, encara que la ministra d´igualtat ha avançat el propòsit del Govern de l´Estat de donar-les permís de residència i treball, actualment es troben en una situació de total desprotecció. Tampoc accedeixen a les ajudes econòmiques.
Les dones amb problemes derivats de drogrodependència o alcoholisme, amb malalties mentals, diversitat funcional o exercint la prostitució, es troben discriminades i no tenen garantits els recursos especialitzats que necessiten.
En allò que respecta a la tutela institucional, ens trobem amb poca policia i sense especialització i tampoc hi ha plans de col·laboració entre els diferents sectors.
Els jutjats de violència són insuficients, com també el personal que hi treballa. Quant a les instal·lacions, les dones no disposen de espais separats per a garantir la seua intimitat. Cal també la comarcalització dels jutjats específics i la formació especialitzada del personal. Altre tema important és la falta d´unitats de valoració forense integral.
No es realitzen valoracions o estudis de la implantació i desenvolupament de la llei integral, de l´impacte d´aquesta. Tampoc es consideren interlocutores per a verificar la resposta institucional a la violència masclista les associacions de dones.
Moltes coses a millorar, però desgraciadament sense pressupost: les partides pressupostàries que la GV ha destinat a la violència de gènere per a 2009 només contemplen 20.000 euros per a la reforma i reposició dels centres atenció dona, quantitat clarament insuficient.
D´altra banda, fa uns dies acabem de conèixer les partides pressupostàries que el Ministeri d´Igualtat destinarà a l´Ajuntament de València (80.000 ?) per a atenció de la dona víctima i a la Generalitat Valenciana (473.000 ?) per a extendre la xarxa de les OAVD. Esperem que aquests diners siguen de profit per a continuar en aquesta lluita.
Les nostres esperances continuen posades en la conferència de presidents, com a una forma de treballar de forma conjunta des del govern central i els autonòmics per a eradicar la violència masclista. Només treballant coordinadament des de tots els fronts podrem aconseguir-lo.

*Intersindical Valenciana.