dimecres, 9 d’abril de 2008

Som un col·lectiu de dones que vol difondre el missatge republicà i d’esquerres, de justícia social, els drets de les persones i dels pobles, la democràcia, la llibertat, la solidaritat, la tolerància i la formació cívica.
- Denunciem les estructures injustes de la societat: la desigualtat entre homes i dones, les diferències socials, la marginació i els desequilibris econòmics.
- Reinvindiquem la igualtat d’oportunitats en camps com ara l’accés al treball, a la cultura i a la informació.
- Posem de manifest el dret del lliure ús del propi cos: avortament lliure amb suport psicològic i mèdic gratuïts així com el dret a l’eutanàsia.
- Recolzem una maternitat sense discriminacions i reinvindiquem una protecció especial per als infants, els primers a rebre atenció i educació.
- Demanem per als joves una educació gratuïta i de qualitat, el dret a la incorporació laboral i l’accés a l’habitatge.
- Volem normalitzar la incorporació dels discapacitats a la societat: facilitar l’accés al treball i l’eliminació de barreres físiques i psícològiques.
- Treballem pel dret a expressar lliurement la pròpia sexualitat i reclamem la igualtat entre tot tipus de parelles.
- Cal exigir la igualtat de drets en tots el aspectes per a les persones nouvingudes.
- Considerem que cap persona ha d’exercir violència vers una altra però ens preocupa especialmemt la violència masclista.
Promourem una societat sostenible que faça un ús més eficient i racional dels recursos naturals.