dijous, 24 d’abril de 2008


Més de 30 associacions de dones protesten contra l'informe del CES sobre violència de gènere.

El document, publicat al març, afirma que les dones "preferixen mantindre's com a víctimes.

Trobaràs aqquest document a: