dijous, 22 de maig de 2008

BONES NOTÍCIES PER LA IGUALTAT DE GÈNERE DES DE LES NACIONS UNIDES

La campanya global a favor de la reforma de l'arquitectura de l'ONU per aconseguir la igualtat de gènere, acull amb satisfacció la decisió de considerar " la financiació a favor de la igualtat entre gèneres i l'empoderament de la dona" com tema prioritari en el 52é període de sessions de la Comissió de la condició Jurídica i social de la dona.
Aquesta campanya que engloba a 82 organitzacions de més de 35 països, considera que una entitat de la ONU més forta per a les dones,será de gran ajuda per a promoure la igualtat de gènere, així com el dretes humans de les dones a tot el món.
Les darreres tres dècades lONU ha esta una força impulsora d'iniciatives encaminades per definir un programa de treball integral i mundial, com la Convenció per l'Eliminació de Totes les formes de Discriminació vers les Dones, la Plataforma d'Acció de Beijing, i l'Assemblea del Mileni, entre d'altres.
Tot i així l'ONU encara no disposa d'un mecanisme encarregat de complir tots els compromisos assumits i per tant la campanya per la reforma de la seua arquitectura per l'igualat de gènere, vol instar a tots els Membres a actuar sense dilació i crear una entitat més forta per a les dones en les Nacions Unides.
Qualsevol iniciativa a favor dels drets humans de les dones es ben rebuda, vinga d'on vinga,i nosaltres, les/els membres del col·lectiu HIPÀTIA,ens congratulem d'aquest projecte.